Skip to content

Végjáték a távolban

1849. július közepétől Pécsett már nem folytak harcok. A Komárom és Temesvár-Arad környékén zajló ütközetekről a császári hadvezérek nyomtatott tábori jelentései útján szerezhettek tudomást a város lakói. Böhm tábornagy 40. Tábori jelentésében a június 28-án lezajlott Győr környéki harcokról számolt be, július 13-án kelt 41. Tábori jelentésében már a Budára való bevonulásról írt.

1. kép. 40. Tábori jelentés – a Győr környéki harcokról
2. kép. 41. Tábori jelentés – Buda elfoglalása
3. kép. Haynau tábori szermester jelentése a Komárom körüli ütközetekről

Haynau tábori szermester jelentéséből ugyanakkor kiderült, hogy a Budára tartó császári csapatokat Komárom védői július 11-én megtámadták.

A császár minden bizonnyal nem ezekből a nyomtatványokból értesült az eseményekről… Vajon miért juttatták el a pécsi lakosoknak a magyar nyelven kinyomtatott hadi jelentéseket? Feltevésünk szerint e szövegek intenciója nem a tájékoztatás, hanem a hatalmi viszonyok nyomatékosítása volt, így az elnyomás és a rendfenntartás eszközévé váltak. Ki mert volna ezeket olvasva Pécsett „rendzavarásra” gondolni?

Források

Böhm, Joseph Philipp Freiherr von: 40. Tábori jelentés. Junius 28-án az 1-ső 3-dik és tartalék sereg Testületei Győr megtámadására kiindultak. [s.l.], [s.n.], 1849. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kis- és Aprónyomtatványtár. Sz.Y.I.15.5.
Böhm, Joseph Philipp Freiherr von: 41. Tábori Jelentés. […] a parancsa alatt álló sereggel folyó Julius hó 11-kén délutáni 5 órakor Budára bevonult. [s.l.], [s,n,], 1849. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kis- és Aprónyomtatványtár. Sz.Y.I.15.2.
Haynau, Julius Jakob: Tábori Szermester Báró Haynau Úr, a Komárom előtt folyó hó 11-dikén történt jelentékeny ütközetről Ő Császári Felségének a következő legalázatosb tudósítást terjesztette fel. [s.l.], [s.n.], 1849. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kis- és Aprónyomtatványtár. Sz.Y.I.15.4.

Irodalom


Nagy Imre Gábor – Ódor Imre – Radnóti Ilona (1998): Pécs – Baranya 1848–1849. Pécs, 1998.
Nagy Imre Gábor: Pécs szabad királyi város 1848 tavaszán. In: Baranya. Emlékszám az 1848—49-es forradalom tiszteletére. 1998–1999. XI-XII. évfolyam. Pécs, 1999.
Szüts Emil: Baranya megye 1848–49-ben. In: Szita László (szerk.): Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Pécs, 1973.

A múzeumpedagógiai foglalkozás feladatainak tartalma

A foglalkozás főoldala
Forradalmi napok
A polgári átalakulás első lépései
A sajtószabadság jegyében
Forradalmak a Habsburg Birodalomban
A város megszállása
A forradalom anyagi vonatkozásai
A városi közrend fenntartása
Kíséret a város visszafoglalására
Végjáték a távolban


További bejegyzéseink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *