Skip to content

Török világ a Mecsek alján

Pécs városa 1543 és 1686 között török uralom alatt állt. Ez a hosszú időszak nyomott hagyott a városon. A lakosság összetétele jelentősen megváltozott, a Balkán területéről érkeztek nagy számban betelepülők. A városban dzsámik, minaretek és fürdők épültek.

Evlia Cselebi (1611-1682) a híres török világutazó az 1660-as évek első felében járt Pécsett. Az utazásait meg is örökítette, a tíz kötetes munka magyarul két kötetben látott napvilágot. A munkájában történetileg gyakran pontatlan állítások vannak. A leírásait gyakran áthatja a keleti fantázia, de a korabeli hétköznapi életet jól szemlélteti. Evlia Cselebi a pécsi élményeitől el volt ragadtatva, Irem kertjének, vagyis Paradicsomnak nevezte a várost. [1]

Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664

Amit Evlia Cselebi a Paradicsomnak látott, azt egy ismeretlen szerző keservesen megsirat. A feltehetően domonkos rendi szerzetest latin nyelvű énekében mély fájdalommal tölti el a magyarok egykori Athénjának pusztulása. A kéziratként megmaradt verset Zsikó Gyula fordította magyarra, így a Siralmas ének címre hallgat. [2]

Lessus urbis huius sub jugo Turcico gementis

Tinódi Lantos Sebestyén (1510 körül – 1556) valószínűleg Baranyában született Tinódon. A falu a török időkben Rózsafa mellett feküdhetett. A latinos műveltségét és a zenei tudását Pécsett szerezhette. Török Bálintnak lett a lantos deákja, elkísérte urát a hadi vállalkozásaira. A végvári harcok krónikása volt. [3] A kiállításban a Hadnagyoknak tanúság című műve tekinthető meg kéziratként. 

Tinódi Lantos Sebestyén: Hadnagyoknak tanúság

Virtuális kiállítás vitrinek

Kiállítás Főoldala
A középkori Pécs és a pécsi studium generale
Humanista és reneszánsz irodalom Pécsett
Egyházak és felekezetek együttélése Pécsett
Török világ a Mecsek alján
A jezsuiták kora
A pálosok Pécsett
A pécsi püspöki könyvtár és az irodalmi műveltség
Egyházi és világi írók a 18-19. század fordulóján
Vörösmarty „pécsi triásza”
Szepesy Ignác és a reformkori pécsi irodalmi műveltség
A pécsi színjátszás a 19. században
Ciszterci tanárok Pécsett
Koczián Sándor és Karay Ilona
Pécsi nyelvészek – Kassai József és Mátyás Flórián
Ormánságtól Terézvárig
A 19-20. századi pécsi sajtó
A pécsi sajtó újságíróinak irodalmi munkássága
Surányi Miklós
Pécsi Modernek
A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem


[1] Nagy 2013. 103-104.
[2] Nagy 2013. 105-106.
[3] Nagy 2013. 106.