Skip to content

Forradalmak a Habsburg Birodalomban

A Habsburg Birodalom itáliai tartományaiban 1848 tavaszán egymást követték a forradalmi megmozdulások. A Szárd-Piemonti Királyság uralkodója, Károly Albert a mozgalmakat kihasználva március 23-án hadat üzent Bécsnek. A Piemont vereségével végződő háborút nemcsak a harctéren vívták, hanem a korabeli médiában is. Ennek egyik forrása a Mantelmann néven kiadott röpirat: „Történet a hírhedt Carbonari-királyról, aki megesküdött, hogy Bécset három hónapon belül porig rombolja”.

1. kép. Mantelmann: Történet a hírhedt Carbonari-királyról, aki megesküdött, hogy Bécset három hónapon belül porig rombolja. Bécs, 1848.

A carbonari-királygúnynév utalás a század elején létrejött monarchiaellenes mozgalomra, amelynek célja Itália függetlenségének kiharcolása volt. A röpirat válasz Károly Albert Habsburg-ellenes kiáltványaira. A szerző nagypofájú szörnyetegnek nevezte a piemonti királyt, szemére vetette a császár, a nemzetközi jog és Ausztria szuverenitásának megsértését, a polgárháború kirobbantását, a foglyok bántalmazását és kilátásba helyezte Radetzki marsall bevonulását Torinóba.

2. kép. Hajnik Pál: Legújabb és leghitelesebb hírek Bécsből. Bécs, 1848.

Hajnik Pál, országos rendőrfőnök „Legújabb és leghitelesebb hírek Bécsből” című röpirata 1848. október 6-án, délután 5 órakor Bécsben kelt, amelyet a pécsi Lyceum Nyomda is kiadott német nyelven. A bécsi forradalom eseményeiről szóló jelentés beszámolt Tabor-hídnál kibontakozó harcokról, Latour hadügyminiszter felakasztásáról és a felkelők magyarok iránti szimpátiájáról, amely a magyar közvéleménynek szóló jelentés fő üzenetét képezte: „Magyarország szabadsága mindenki szabadsága!

3. kép. Ferenc József trónra lépését deklaráló manifesztum

1848. december 2-án Ferenc József foglalta el a trónt. Az udvar tőle remélte a birodalom rendjének helyreállítását. Trónra lépését deklaráló manifesztumának érdekessége, hogy uralkodói mivoltának ünnepélyes kinyilvánításán túl az adott helyzet megoldására irányuló, konkrét parancsok is bekerültek a szövegbe. Megerősítette elődje rendelkezéseit, felhatalmazta Windischgrätz főparancsnokot a rend visszaállításához szükséges eszközök alkalmazására. A zárlatban a lakosság jóindulatát próbálta elnyerni, és felvillantotta az Isten oltalma alatt eljövő béke és egyetértés korát…

Források

Mantelmann: Geschichte vom berüchtigten Carbonari-König Carl Albert, welcher geschworen hat, binnen drei Monaten Wien in einen Schutthaufen zu verwandeln. Wien, gedrucktin der Josephstadt, Langegasse Nr. 58., 1848. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kis- és Aprónyomtatványtár. Sz.Y.I.15.95.
Hajnik Pál: Aller neueste höchstwichtige authentische Nachrichten aus Wien. Fünfkirchen, gedruktin der lyc. Buchdruckerei, 1848. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kis- és Aprónyomtatványtár. Sz.Y.I.15.29.
Ferencz József: Mi I. Ferencz-József Isten Kedvező Kegyelméből Austriai császár […] ezennel a Magyar- és Erdély-Országok feletti uralkodást is átvettük. [s.l.], [s.n.], 1848. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kis- és Aprónyomtatványtár. Sz.Y.I.15.152.

A múzeumpedagógiai foglalkozás feladatainak tartalma

A foglalkozás főoldala
Forradalmi napok
A polgári átalakulás első lépései
A sajtószabadság jegyében
Forradalmak a Habsburg Birodalomban
A város megszállása
A forradalom anyagi vonatkozásai
A városi közrend fenntartása
Kíséret a város visszafoglalására
Végjáték a távolban


További bejegyzéseink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *