Skip to content

Az aradi vértanúk emléknapja

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848/49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.

A tizenhárom tábornok érem-arcképe az aradi vértanúk emlékszobrán
A tizenhárom tábornok érem-arcképe az aradi vértanúk emlékszobrán

Golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor): Lázár Vilmos főtiszt (ezredes), Dessewffy Arisztid tábornok, Kiss Ernő tábornok, Schweidel József tábornok.
12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel. Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért három katona közvetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek.

Kötél általi halállal halt (reggel hat óra után): lovag Pöltenberg Ernő tábornok,
Török Ignác tábornok, Láhner György tábornok, Knezich Károly tábornok, Nagysándor József tábornok, gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok, Aulich Lajos tábornok, Damjanich János tábornok, gróf Vécsey Károly tábornok.
Utóbbi büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését, őt akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól, Vécseynek pedig már nem volt kitől búcsút vennie, ezért a legenda szerint Damjanich holttestéhez lépett, és megcsókolta annak kezét, bár ezt korabeli források nem támasztják alá.

Az aradi vértanúk kivégzése - Thorma János festménye
Az aradi vértanúk kivégzése – Thorma János festménye

A kivégzést követően elrettentésül az elítéltek holttetemét közszemlére tették. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott vértanúkat pedig a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottak testét levetkőztetve a bitófa tövébe helyezték, majd melléjük döntötték a bitófák oszlopait.

Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött, hiszen – a szemtanúk elbeszélése alapján – már egy-két órával a kivégzéseket követően tömegekben zarándokoltak gyászolók a helyszínre. Batthyány Lajost ugyanezen a napon, Pesten az esti órákban állították kivégzőosztag elé, majd a ferencesek belvárosi templomában helyezték végső nyugalomra.

Emlékezés október 6-ikára - Zichy Mihály rajza
Emlékezés október 6-ikára – Zichy Mihály rajza

Az aradi tizenhármak és az első felelős miniszterelnök meggyilkolásával a Haynau által levezényelt megtorlás elérte csúcspontját, ami nem csak Magyarországon váltott ki erős indulatokat, de Európát is tiltakozásra sarkallta.

Az aradi vértanúk emlékszobra
Aradon 1890. október 6-án avatták fel a Zala György szobrászművész alkotását, a vértanúk emlékművét, vagyis a Szabadság-szobrot. A Vasárnapi Ujság szinte folytatásos tudósításokban számolt be az 1890-es szoboravatásról korabeli lapszámaiban.

Az illusztrációk a Vasárnapi Ujság 1890. évi XXXVII. évfolyamának 40. számából, illetve az 1899. évi 46. évfolyamának 41. számából származnak.

Vasárnapi Ujság - 1899. október 8.
Vasárnapi Ujság – 1899. október 8.
Az összeállítást készítette: Molnár Dávid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *