Skip to content

A sajtószabadság jegyében

Országos sajtó

Pest-Budán 1848. március 15-én a forradalom kivívta a sajtószabadságot. Számos újság kezdte meg ekkor működését. Kossuth Lajos a Pesti Hírlap elvesztése után 1848. július 1-jén indította Kossuth Hírlapja című lapját. A vezércikkek nagy részét Kossuth írta, amelyek gyakran nem egyeztek minisztertársainak véleményével.

Kelemen József hagyatékában megtalálható az Előleges hirdetés Kossuth Hírlapja iránt, az egyetemi könyvtárban pedig a lap példányai 1848. július 1-től 1848. december 31-ig.

1. kép. Kossuth Hírlapja
2. kép. Előleges hirdetés Kossuth Hírlapjára

Helyi sajtó

3. kép. Preßfreie Flugblätter

Pécsnek a forradalom előtt nem volt rendszeres napilapja. 1848 áprilisától októberig Neuwirth Ernő Adolf szerkesztésében jelent meg a Preßfreie Flublätter. Magyar nyelvű társlapja a Pécsi Tárogató volt. A próbaszámban a sajtószabadság kérdéséről, valamint Horvátország helyzetéről és nyelvhasználatáról olvashatunk cikkeket. Programjában szerepelt az összes párt egyesítése, az ország minden nyelvének testvérisége, a törvény előtti egyenlőség és szabadság védelme, valamint a nemzeti és szociális kibékülés elősegítése.

Alkalmi kiadványok

4. kép. Fölvilágosító Szózat a Néphez

A rendszeres sajtón kívül a röpirat volt a tájékoztatás eszköze, amellyel célirányosan lehetett megszólítani egy adott közösséget. Bozó Antal uradalmi tiszt 1848. április 24-én intézett „Fölvilágositó szózat[ot] a néphez, azon dolgok iránt, mellyekről négy hét óta annyit beszélnek az emberek”. A városból érkező híreket a bellyei uradalom egykori jobbágyai nehezen tudták kezelni, egymásnak ellentmondó híresztelések, szóbeszédek, netán rémhírek foroghattak közszájon, melyek nyugtalanságot kelthettek körükben. A röpirat a polgári átalakulás kulcsfogalmait magyarázza meg, mint például a „felelős ministerium, közteherviselés, örökváltság, népképviselet, szabadsajtó és a nemzeti őrsereg”.

5. kép. Windischgrätz “Magyarország lakósaihoz” című röpirata (Janus Pannonius Múzeum)

1848 áprilisában és májusában Baranya megye számos községében került sor megmozdulásokra a parasztságot érintő változások nyomán. A röpirattal a szerző a helyi közösség lázongásait kívánta megakadályozni a békés átalakulás jegyében. A helyi lakosság később ugyanakkor gyakran találkozhatott a forradalom ellenében kiadott aprónyomtatványokkal is, mint például Windischgrätz Magyarország lakósaihoz című röpiratának esetében.

Források

Kossuth Lajos: Előleges hirdetés “Kossuth Hirlapja” iránt. Pest, Nyomt. Trattner Károlynál, 1848. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kis- és Aprónyomtatványtár. Sz.Y.I.15.19
Neuwirth Ernő Adolf: Preßfreie Flugblätter: die erste Probenummer Fünfkirchen, Gedrucktin der Lyceums Buchdruckerei, 1848. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kis- és Aprónyomtatványtár. Sz.Y.I.15.23.
Bozó Antal: Fölvilágosító szózat a néphez: azon dolgok iránt, mellyekről négy hét óta annyit beszélnek az emberek. Pécsett, a lyc. nyomdában, 1848. PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kis- és Aprónyomtatványtár. Sz.Y.I.15.25.
Windischgrätz, Alfred: Magyarország lakósaihoz. [s.l.], [s.n.], [s.a.] Janus Pannonius Múzeum, ltsz: 71.944.

Irodalom

Hudi József: Dunántúli parasztmozgalmak 1848 tavaszán és nyarán. In: Baranya. Emlékszám az 1848—49-es forradalom tiszteletére. 1998–1999. XI-XII. évfolyam. Pécs, 1999.
Fényes Miklós: Kelemen József pécsi kanonok naplója. In: Szita László (szerk.): Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Pécs, 1973.
Nagy Imre Gábor – Ódor Imre – Radnóti Ilona (1998): Pécs – Baranya 1848–1849. Pécs, 1998.
Nagy Imre Gábor: Pécs szabad királyi város 1848 tavaszán. In: Baranya. Emlékszám az 1848—49-es forradalom tiszteletére. 1998–1999. XI-XII. évfolyam. Pécs, 1999.
Szüts Emil: Baranya megye 1848–49-ben. In: Szita László (szerk.): Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Pécs, 1973.

A múzeumpedagógiai foglalkozás feladatainak tartalma

A foglalkozás főoldala
Forradalmi napok
A polgári átalakulás első lépései
A sajtószabadság jegyében
Forradalmak a Habsburg Birodalomban
A város megszállása
A forradalom anyagi vonatkozásai
A városi közrend fenntartása
Kíséret a város visszafoglalására
Végjáték a távolban


További bejegyzéseink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *