Skip to content

100 éve kezdődött a pécsi orvosképzés Pozsonyban

A PTE Általános Orvostudományi Kara idén tartja jubileumi 50. Egyetemi Orvos- és Fogorvosnapok programsorozatát, amelynek keretében egy másik jubileumra utaló emlékülésre is sor kerül „100 éves a pécsi orvosképzés” címmel. Októberi kamara-kiállításunk ezekhez az eseményekhez csatlakozik, és „…a pozsonyi egyetem nem akar filiáléja lenni a budapestinek…” Emlékezés a 100 éve megalapított pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karára címet viseli. Ha ezen a ponton már elég bonyolulttá vált a történet az olvasó számára, akkor javaslom, hogy innentől haladjunk sorjában…

Pozsony már a 19. század utolsó harmadától kezdve többször is pályázott egyetemalapítási jog elnyerésére, végül 1912-ben elfogadták a pozsonyi és debreceni egyetem alapításáról szóló törvénytervezetet. Az egyetem I. Ferenc József engedélyével Erzsébet királyné nevét vette fel. A jogi karon már 1914-ben megindult az oktatás, az orvostudományi és a bölcsészettudományi karok felállítása azonban az első világháború viszontagságai miatt csak lassan haladt. 1914 januárjában került sor az első három orvosprofesszor, Velits Dezső, Bakay Lajos és Herzog Ference kinevezésére.

1. kép. A pozsonyi Magy. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem tanrendje az 1917–18. tanév második félévére
1. kép. A pozsonyi Magy. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem tanrendje az 1917–18. tanév második félévére

Hosszadalmas szervezési folyamat eredményeként végül az 1818/19-es tanévben Pekár Mihály dékánsága alatt kezdhette meg működését tizenegy professzorral az Orvostudományi Kar.

2. kép. Az Orvostudományi Kar intézetei és professzorai
2. kép. Az Orvostudományi Kar intézetei és professzorai

Az első világháború nagyban hátráltatta az egyetem és a kar működését. A hallgatók és oktatók közül többen is behívót kaptak és hősi halált haltak, a klinikákon pedig nagy számban láttak el háborús sebesülteket. 1919. január 1-én a cseh csapatok megszállták Pozsonyt, a csehszlovák kormány pedig folyamatosan ellehetetlenítette az egyetem működését. Rendszeressé vált az oktatók nyugállományba küldése, letartóztatása, lakásaik rekvirálása. A három kar oktatói és hallgatói több hullámban menekültek Budapestre. 1919. szeptember 22. és 24. között lefoglalták az orvoskari épületeket, csak a jogi kar folytathatta a működését ideiglenesen. 1920 és 1923 között a pozsonyi és a kolozsvári egyetem együttműködve Budapesten folytatta munkáját. Az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre helyezéséről az 1921. évi XXV. törvény rendelkezett, 1923. szeptember 14-én tartották az első pécsi tanévnyitót. Pécsi orvosképzésről tulajdonképpen innentől beszélhetünk.

A Pécsi Tudományegyetem jogelődjének, az Erzsébet Tudományegyetemnek a pozsonyi éveiről és az Orvostudományi Kar alapításának körülményeiről szóló kiállítás két paravánból és négy vitrinből áll. Az első paraván az Orvosi Kar intézeteit és professzorait mutatja be, a második paravánon egy térkép jeleníti meg az egyetem és a klinikák egykori pozsonyi épületeit.

3. kép. Az orvoskari dékáni hivatal épülete. (Az Aspremont-Esterházy palota)
3. kép. Az orvoskari dékáni hivatal épülete. (Az Aspremont-Esterházy palota)

Az első vitrinben korabeli tanrendek segítségével nyomon követhetjük a kar szervezésének nehézségeit.

4. kép. A pozsonyi Magy. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem tanrendje az 1918–19. tanév első félévére
4. kép. A pozsonyi Magy. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem tanrendje az 1918–19. tanév első félévére

A második vitrinben az egyetemi mindennapokra reflektáló dokumentumok között találhatunk fizetési könyvecskét, hallgatói indexet, beiratkozási lapot és csoportképet a professzorokról.

5. kép. Pozsonyi orvoskari hallgató beiratkozási lapja
5. kép. Pozsonyi orvoskari hallgató beiratkozási lapja

A harmadik vitrinben az oktatók munkásságát jelenítettük meg egy-egy szakkönyvvel vagy egyetemi jegyzettel. A címlapokat végignézve itt képet kaphatunk az orvostudomány korabeli állásáról és az aktuális témákról.

6. kép. Reuter Camillo: A háború szerepe az elmebajok kóroktanában
6. kép. Reuter Camillo: A háború szerepe az elmebajok kóroktanában

Végül az utolsó vitrinben a doktorrá avatás és a reprezentáció tárgyait vehetjük szemügyre.

7. kép. A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karán végzett hallgatók könyve
7. kép. A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karán végzett hallgatók könyve

A kiállítás megnyitójára 2018. október 20-án 11:45-kor kerül sor a PTE Általános Orvostudományi Kar Romhányi György Aulájában,[1] és egészen november elejéig megtekinthető lesz. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A bejegyzést írta: Méreg Martin

 

[1] http://www.aok.pte.hu/docs/alumni/file/L_Egyetemi_Orvosnapok_e-meghivo-5.pdf [2018.10.18.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *